Dick Vunderinkfonds

Bijdragen uit Dick Vunderinkfonds opgeschort
Door de leden van de voormalige VBBN in 2003 is het Dick Vunderinkfonds ingesteld. Het geld voor dit fonds bestond uit het positieve saldo van de verkoop van bijenproducten tijden de Floriade van 2002. De organisatoren hadden indertijd als nadrukkelijke wens dat het saldo beschikbaar zou blijven voor de Floriade 2012. In de tussentijd stortten we de rente van dat saldo in het Dick Vunderinkfonds, met als doelstelling om hiermee stimuleringssubsidies te verstekken voor projecten die de bijenhouderij in Nederland promoten. Uit het fonds is een aantal jaren uitgekeerd. 
Per 2010 kan er geen beroep op het Dick Vunderinkfonds meer worden gedaan.