Conceptstatuten afdelingen

 

Procedure voor het goedkeuren van conceptstatuten van plaatselijke afdelingen van de NBV

In verband met in werkingtreden van Ledenraad (11/11/17) zijn de Modelstatuten voor afdelingen aangepast.

Model statuten NBV-afdelingen 2017 (PDF)

Model statuten NBV-afdelingen 2017 (WORD)

 

Vaststellen nieuwe of vernieuwde statuten

Geregeld komen voorstellen binnen van plaatselijke afdelingen voor het vaststellen (en goedkeuren door het NBV-bestuur) van hun nieuwe of vernieuwde Statuten. Dit laat  een grote diversiteit aan voorstellen zien en daarmee veel werk betekenen omdat elk artikel moet worden vergeleken met de Modelstatuten van de NBV die voor dit doel zijn ontwikkeld. Om deze reden is in overleg met onze juridisch adviseur de volgende procedure door het NBV-bestuur vastgesteld. 

Procedure 

  1. Plaatselijke afdelingen die eigen statuten willen maken of hun bestaande statuten vervangen kunnen zich het beste wenden tot een plaatselijke of bekende notaris.
  2. Met deze notaris bespreken ze de Modelstatuten van de NBV en worden aan de hand van dit model de conceptstatuten gemaakt.
  3. Dit concept wordt besproken in de plaatselijke afdeling en aan de notaris wordt gevraagd een begeleidend schrijven te maken, waarin zij/hij verklaart dat dit concept conform de Modelstatuten is dan wel met welke artikelen dit afwijkt.
  4. De afwijking wordt gemotiveerd.
  5. Het concept wordt naar de NBV gezonden met het verzoek dit goed te keuren.
  6. De bureausecretaris, bespreekt dit met de secretaris van de plaatselijke afdeling en als het concept in overeenstemming is met de Modelstatuten wordt er door de bureausecretaris van de NBV een goedkeuring gegeven. Het landelijk bestuur wordt hierover geïnformeerd.
  7. Bij afwijkingen van de modelstatuten wordt dit door de bureausecretaris gecommuniceerd met de secretaris en de voorzitter van het bestuur, die de hulp in kunnen roepen van een juridisch adviseur.
  8. De secretaris van het landelijk bestuur handelt de discussie af met de plaatselijke afdelingen.
  9. De NBV ontvangt na vaststelling een kopie van afdelingsstatuten.