Imkers lokaal verenigd in NBV Afdelingen

De afdelingen van de Nederlandse BijenhoudersVereniging zijn allen voortgekomen uit, of hebben zich aangesloten bij de moederorganisatie. Verspreid over het land zijn ongeveer 200 afdelingen lokaal of regionaal actief met het houden van lezingen, het geven van cursussen en voorlichting en deelname aan (bijen)markten. Het onderhouden van onderling contact met de aangesloten leden is een van de hoofdtaken van een afdeling. Daartoe worden vooral in de wintermaanden afdelingsavonden georganiseerd. 

Afdelingen beschikken vaak over een gezamenlijke bijenstal of een perceel waar zonder overlast voor de omgeving bijenvolken kunnen staan. Vanuit de afdeling is er contact met de locale overheden.
Ze opereren zelfstandig onder de naam van de NBV en vormen het directe aanspreekpunt voor de lokale imkers. Waar de afdelingen zich bevinden, wat ze voor activiteiten organiseren en wie de contactpersoon is, vindt u in het overzicht. 

Status

Een groot deel van de afdelingen heeft om juridische en fiscale redenen een zelfstandige vereniging gevormd. Ze conformeren zich aan de NBV. Andere afdelingen zijn niet statutair zelfstandig. Ze vormen wel een eenheid en zijn als zodanig erkend. 

Elke afdeling vraagt contributie. De hoogte van de contributie verschilt per afdeling en loopt uiteen van € 5,- - € 25,-. Een deel van de afdeling int zelf de jaarlijkse bijdragen, andere afdelingen maken gebruik van de service die vereniging biedt via de jaarlijkse NBV contributienota.

Naar afdelingen overzicht >>

Afdelingen van de NBV

Afdelingen van de NBV

De NBV heeft ongeveer 200 afdelingen in het land. De imkers in de regio van een afdeling zijn daarbij aangesloten. Afdelingsbijeenkomsten zijn er om bij te praten en kennis op te doen. Imkers in de afdeling kennen elkaar en helpen onderling bij het houden van bijen.