NBV standpunt neonicotinoïden/insecticiden

  • Alle relevante partijen dienen zich te realiseren dat neonicotinoïden insecticiden zijn en dat bijen insecten zijn. Deze stoffen hebben dus per definitie een effect op bijen.
  • De NBV is van mening dat als er chemische bestrijdingsmiddelen / neonicotinoïden noodzakelijk zijn in de land- en tuinbouw deze op geen enkele manier schade mogen toebrengen aan de bijenpopulatie.
  • In de algemene ledenvergadering van 28 april 2012 is besloten dat de NBV de overheid zal verzoeken om bij onzekerheid en onduidelijkheid over de effecten van neonicotinoïden op de honingbij een tijdelijk moratorium uit te spreken / gelasten. Dit verzoek is aan de landelijke en de Europese overheid gedaan.
  • Bijensterfte wordt veroorzaakt door een complex van factoren waarvan onduidelijk en onzeker is hoe deze neonicotinoïden een rol spelen in dit geheel.
  • Over andere belangrijke factoren die een rol spelen in de bijensterfte bestaat geen enkele twijfel. Het gaat daarbij de achteruitgang van de leefomstandigheden voor bijen met als gevolg een gebrek aan gevarieerd stuifmeel en nectar gedurende het hele seizoen en de aanwezigheid varroamijt in samenhang met de virussen en bacteriën die door deze parasiet op de bijen wordt overgebracht.
  • De NBV dringt dan ook aan op een gedegen en relevant veldonderzoek naar de effecten van neonicotinoïden op de honingbij.
  • De NBV is van mening dat bijenhouders, de land- en tuinbouw en de ons omringende natuur een harmonieus geheel moeten vormen en dat alle relevante partijen alles in het werk moeten stellen om dit te bereiken.

Januari 2013