Neonicotinoiden standpunt aangescherpt

NBV scherpt standpunt gebruik neonicotinoïden aan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 april 2012 is de motie van de Groep Veluwe Zuid in stemming met 143 voor, 107 tegen en 15 onthouding aangenomen. De kern van de motie luidde:

"Onze NBV-Groep Veluwe Zuid, in vergadering bijeen op 4 april 2012, verzoekt het HB met klem om nu snel in deze zaak de noodzakelijke acties te ondernemen op basis van het uitgangspunt:
“bij twijfel niet gebruiken en dus verbieden”. En dienovereenkomstig dit standpunt naar alle belanghebbenden te communiceren."

Klik hier voor de volledige inhoud van de motie (PDF van Groep Veluwe Zuid, 4 april 2012).

Deze motie werd voor de stemming ontraden door het hoofdbestuur van de NBV. Daarvoor werd als argument aangevoerd dat het een serieuze gesprekspartner is in het maatschappelijk krachtenveld, ook aangaande dit onderwerp. Zij steunt het advies aan de Kamer op grond van het rapport vanuit Wageningen UR en de universiteiten van Gent en Amsterdam tot grondig onderzoek naar de invloed van neonicotinoïden op de vitaliteit van bijen. Hoewel in kunstmatige omgeving is aangetoond dat neonicotinoïden giftig zijn voor bijen, leveren proeven in het veld nog niet het onomstotelijk bewijs dat het gebruik tot (grootschalige) bijensterfte leidt.
Het hoofdbestuur zal de motie uitvoeren.

bericht geplaatst: 3 mei 2012