Idylle: voor vlinders, mensen en bijen!

 

Een kleurrijker Nederland, dat is waar de Vlinderstichting en de NBV aan werkt. Met steun van de Postcodeloterij worden de komende drie jaar veel Idylles aangelegd. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. 

Ga direct naar de speciale Idylle website >>Idylleproject afgerond

Het Idylleproject vond plaats van 2013 tot en met 2016.

Over de ervaringen verscheen in maart 2017 een kleurrijke brochure in PDF formaat.
De brochure is online beschikbaar en te downloaden.

 

 

 

 

100 locaties, verspreid over het land

Van 2013 tot 2016 komen in totaal op ongeveer 100 locaties, in verschillende uitvoeringen en verspreid over het land van de grond. Het zijn voorbeeldlocaties die moeten laten zien hoe we ons land bloemrijker kunnen maken. We voeren het project uit samen met u. Omwonenden, buurtverenigingen, lokale natuur verenigingen, bijenhoudersverenigingen kunnen goed inschatten waar plaatsen zijn die inmerking kunnen komen om tot Idylle te worden omgevormd. 

We vragen ook medewerking in het monitoren van de Idylle. Welke vlinders zijn er te zien, komen er honingbijen af op de bloemen en zijn er ook solitaire bijen te zien. Dat kan in samenweking met mensen of organisaties die er daar kennis van hebben.

Wat zijn Idylles?

 • percelen in het buitengebied
 • variërend tussen een halve en twee hectare
 • ingezaaid met inheemse bloemenmengsels
 • aanleg samen vrijwilligers, omwonenden, boeren of gemeenten 

Hoe zien Idylles er uit?

 • Idylle – percelen ( tot 2 ha) in het buitengebied met nectarrijke bloemen
 • Vlinderbanen – stroken met wilde planten waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen
 • Bijenweiden – aangelegd op braakliggende grond in  de stad of op bedrijventerreinen

 

Iedereen kan meedoen

Idylles zijn niet alleen bedoeld voor insecten, maar ook voor ons. We kunnen ervan genieten als ze in bloei staan. Maar we kunnen ook deelgenoot zijn bij het ontstaan of het beheer. Dat laatste is een voorwaarde. Een Idylle moet verankerd zijn in de buurt. Omwonenden of een plaatselijke organisatie moet zich inspannen voor het voortbestaan en onderhoud.

Goede ideeën, of nog beter: goede plannen zijn welkom. Ze kunnen worden ingediend bij de Vlinderstichting.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Actieve medewerking van de eigenaar van het gebied.
 • De locatie heeft een voldoende groot oppervlak (0,5 - 2 ha), een vlinderbaan/bijenlint minimaal 500 meter lang.
 • Vrij toegankelijk.
 • Duurzaam inzaaien, minimaal 5 jaar beschikbaar.
 • Er moeten mensen/organisaties uit de omgeving betrokken zijn voor ontwerp, voorlichting, onderhoud en/of monitoring.

Selectie 2014 is gemaakt
We hebben de selectie voor 2014 inmiddels gedaan uit de honderd aanmeldingen. Met 20 locaties zijn we nu aan de slag. Maar als u een goede locatie weet die aan de voorwaarden voldoet, meld u dan aan. Mogelijk dat in de loop van dit jaar of een van de komende jaren we bij u een idylle aan kunnen leggen.

Hoe meld ik aan?
Ga eerst na of aan de hiervoor genoemde voorwaarden kan worden voldaan. Als dat zo is, dan schrijft u een verzoek aan de het projectteam, waarin u duidelijk maakt wat het plan omvat, waar het gesitueerd is en wie de betrokken partijen/personen zijn.
Voor meer informatie bekijk eerst de website van de Vlinderstichting. Het aanmelden van een locatie is een speciaal formulier ontwikkeld
 
Na ontvangst krijgt u bericht. Het projectteam probeert beoordeelt de plannen. Ze streeft een goede verdeling over het land na, met zoveel mogelijk variatie in uitvoering. Aan het eind in 2016 zijn er 100 Idylles, die als voorbeeld dienen voor het maken van een bloemrijker Nederland

Contactpersonen
De Vlinderstichting werkt samen met de NBV om deze Idylles te realiseren. De projectorganisatie is in handen van de Vlinderstichting. 
 
Vlinderstichting 
 • Kars Veling (idylle@vlinderstichting.nl)
 • Gerdien Bos (idylle@vlinderstichting.nl
NBV
Meer lezen of presenteren?
Zie een korte introductie als PowerPoint of PDF, of ga naar de website van de Vlinderstichting