Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Cursussen Buurt/Tuin vriendelijk

Maak gebruik van gratis cursusmateriaal. Vertel in jouw buurt omwonenden hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving van bijen.
Nationale Bijentelling

Nationale Bijentelling

Wat zoemt er in je achtertuin? In 2021 vindt de tweede Nationale Bijentelling op 17 en 18 april plaats. Meld je vast aan als deelnemer en ontvang het laatste nieuws.
Motie 'Red de Bij'

Motie 'Red de Bij'

De motie 'Red de Bij', in de gemeente Hilversum in november 2018 aangenomen, kan ook voor andere gemeenten worden gehanteerd. Maak gebruik van het model.
Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
Nationale bijenstrategie

Nationale bijenstrategie

De Nationale Bijenstrategie van het ministerie van LNV is op 22 januari 2018 door 43 partijen ondertekend, waaronder de NBV.
De NBV is sinds april 2017 betrokken bij de totstandkoming.

Doe mee met het bloemrijker maken van je gemeente

 

De insectenwereld holt achteruit in ons land. Met regelmaat verschijnen er alarmerende berichten in de media over afname van de hoeveelheid insecten en de aantallen soorten, ook bijen. Bijen en andere insecten vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Bijen zijn bovendien dé bestuivers van onze voedselgewassen.

Hoewel honingbijen binnen het totaal van 360 soorten bijen een beetje vreemde eend in de bijt zijn, weten we als imker maar al te goed dat onze volken ook te kampen kunnen hebben met voedselschaarste. Indien nodig komen we ze te hulp. Dat geldt niet voor solitaire wilde bijen en hommels.

 

Werk mee aan drachtverbeteringEreprijs zandbij

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat onze voedselvoorziening dankzij de bestuivers in stand blijft door de leefomgeving voor deze insectengroep te verbeteren. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om verruigen van bermen, overhoeken inzaaien met streekeigen duurzaam bloemenmengsel, bijenvriendelijke bomen planten en in de strak bestrate tuin de verharding voor een deel vervangen door plantvakken. 

Ga voor bijenplanten in je tuin of op het balkon. Kies voor planten met enkelvoudige bloemen waarin de stamper en de meeldraden zichtbaar zijn. In veel tuincentra zijn speciale hoeken ingericht met het sortiment dat voor bijen geschikt is. 

Wees niet te netjes. Nestgelegenheid voor solitaire (wilde) bijen maak je ook met een stapel afgeknipte plantenstengels en snoeihout. Sommige hommelsoorten voelen zich ook prettig. Kikkers en padden overwinteren er graag. Bedenk dat meer dan de helft van de soorten solitaire bijen in de grond nestelt. Bij gebrek aan zanderige plekken in de zon benutten ze ruimte tussen tegels en klinkers om daar hun gangen te graven. Het draagt allemaal bij in het creëren van een beter leefklimaat voor bijen. Veel informatie over solitaire bijen is te vinden op de websites van Arie Koster. Zie hieronder.

1 + 1 = 3

Gezamenlijk aan de slag om versnippering te voorkomen. Maak gebruik van de mogelijkheden die Nederland Zoemt biedt. Op de site vind je een uitgebreid voorlichtingsprogramma, cursussen voor gemeentemedewekers, informatiebijeenkomsten, actieweekenden, een kaart waarop de ontwikkelingen worden bijgehouden. 

 

Waar vind ik informatie?

  • Op de site 'Wilde/inheemse bijenplanten en drachtplanten' (Arie Koster) heel veel informatie over het sortiment en meer.

  • De 'Bijenhelpdesk' (Arie Koster) levert een breed scala aan informatie over bijen en bijenplanten.

  • Bijenhotels.nl (Arie Koster) laat zien wat bijen aan huisvesting voor het nageslacht nodig hebben
     
  • De website van zadenleverancier de Cruydt-Hoeck geeft uitvoerig informatie over zaden en zaadmengsels en allerlei toepassingsmogelijkheden.
     
  • Van den Berk Boomkwekerijen heeft een uitgebreid kleurrijk sortimentoverzicht van meer dan 600 soorten bomen geschikt voor bijen.