Symposium NECTAR

Datum12-05-2018
Tijdstip10:00
PlaatsUtrecht

NECTAR Symposium

Zaterdag 12 mei 2018 te Utrecht

 

Symposium

“Economisch perspectief in tropische bijenhouderij”

 

Op zaterdag 12 mei 2018 organiseert NECTAR een symposium waarin de mogelijkheden voor bijenhouderij in tropische gebieden uitgebreid worden belicht door een aantal deskundige sprekers. Deze bijeenkomst in Utrecht is bedoeld voor geïnteresseerden uit het Nederlands taalgebied die professioneel of vrijwillig, werken en adviseren op het gebied van tropische bijenhouderij.

 

NECTARNetherlands Expertise Centre for Tropical Apicultural Resources, bestaat in 2018 reeds 29 jaar. De organisatie opgericht door Nederlanders met ervaring in de tropische bijenteelt was aanvankelijk vooral betrokken bij advisering en projectbeoordeling en later vooral bij de uitgave van boekjes die in verschillende talen nu wereldwijd worden gebruikt. De organisatie is recent vooral bekend door het uitgeven van een aantal boekjes in de reeks Agrodok van Agromisa: Beekeeping in the tropics (nr. 32), Beeproducts (nr. 42).

Het eerste NECTAR seminar werd al in 1990 georganiseerd, met het boekje “Traditional bee management as a basis for beekeeping in the tropics” als verslag. In 1997 publiceerde NECTAR een ander boek “Perspectives for Honey Production in the Tropics” als verslag van het gelijknamig symposium gehouden in 1995. Belangrijke internationale deskundigen namen daar aan deel.

Hoewel NECTAR de laatste jaren minder zichtbaar is geweest, heeft de organisatie onafgebroken haar netwerk onderhouden van ervaren imkers die over de hele wereld voorlichting en advies verzorgen bij het houden van bijen voor honingproductie en bestuiving. Samen met de Commissie Internationale Contacten van de NBV en de uitzendorganisatie PUM, ondertekende NECTAR in 2015 een samenwerkingsovereenkomst ter versterking van de in Nederland aanwezige deskundigheid.

Bij ontwikkelingssamenwerking worden “bijenprojecten” vaak terecht aangedragen als instrument voor ontwikkeling. Immers, met weinig grond en kapitaal kan het starten van een imkerij kansen bieden mits er geschikte begroeiing in de omgeving is. Maar de specifieke kennisoverdracht die, juist in ontwikkelingslanden, nodig is bij het succesvol opzetten van een bijenhouderij, het op de markt brengen van bijenproducten of het aanbieden van bestuivingsdiensten, wordt vaak onderschat.

Zo blijkt niet elke goedwillende Nederlandse imker, zelfs met stevige (bijenhouderij)ervaring, in staat om in de tropische praktijk een passend advies te geven. Bijenteelt in de tropen is sterk afwijkend van bijenhouderij in gematigde streken. Een onderwerp als “zwermverhindering” is bijvoorbeeld bij het werken met de Europese Apis mellifera misschien relevant, maar vraagt b.v. in het leefgebied van Afrikaanse ondersoorten als A. m. scutellata, een totaal andere benadering.

Maar niet alleen bijenras, ecologie en klimaat, bepalen de mogelijkheden, maar ook sociaal culturele context, infrastructuur en afwijkende marktmechanismen zijn factoren van grote betekenis bij ontwerpen en uitvoeren van bijenhouderijprojecten in de tropen.

Gelukkig zijn er al veel “best practices”verzameld, onder andere door NECTAR. Door uitwisseling van deskundigheid tussen de imkers met tropenervaring, kunnen fouten uit eerdere bijenteeltprojecten worden vermeden en kan een beginnend imker in de tropische bijenteelt worden ondersteund in het verzamelen van meer ervaring.

Het symposium “Economisch perspectief in tropische bijenhouderij”, dat NECTAR organiseert op 12 mei 2018 in Utrecht, moet daarin een bijdrage leveren. Verschillende sprekers zullen onderwerpen behandelen zoals: bestuiving met bijen in de tropen (Johan van Veen, uit Costa Rica), tropische honing (Jaap Kerkvliet en Wouter Vuijk). Rinus Sommeijer zal de teelt van angelloze bijen bespreken. Verschillende aspecten van de technologie krijgen ‘s middags speciale aandacht, zoals management van bijenvolken in de tropen (Leendert van ’t Leven) en het gebruik van aangepaste bijenkasten (Gerard Pape). Er is volop ruimte, o.a. in een postersessie, voor de presentatie van informatie over specifieke projecten en voor demonstratie van interessant materiaal.

Nederlandse en Vlaamse imkers die geïnteresseerd zijn in, of al werken aan advies, voorlichting en praktijkonderwijs in tropische gebieden, zullen tijdens dit symposium zeker hun kennis kunnen uitbreiden en ervaring kunnen uitwisselen. Het symposium zal overigens uitmonden in een (Engelstalige) samenvatting van sprekersbijdragen en bevindingen. Zo kan de uitkomst van de uitwisseling op het specifieke vakgebied van tropische bijenhouderij nog beter worden gedeeld met collega’s en geïnteresseerden.

ECONOMISCH PERSPECTIEF IN TROPISCHE BIJENTEELT
Extra presentaties en demonstraties tijdens Nectar symposium op 12 mei.

Naast het lezingenprogramma* is er in nevenzalen een postersessie en een videoprogramma met informatie over verschillende bijenteeltprojecten. In het pauzeprogramma worden interessante kenmerken van tropische bijen en videofilms vertoond. Hierbij is een mooie korte film van Prof. Dr. Dorothea Brückner over traditionele bijenteelt in het rijkste honingproductiegebied van Cameroon, Afrika. Heel bijzonder. 

Informatie over opgave en programma op websites:

Nectarbees.net en https://web.science.uu.nl/sommeijer/

Meer informatie over het programma en de locatie vindt u op  http://www.nectarbees.net/agenda.html 

Voor aanmelding stuurt u een mailtje naar de penningmeester van NECTAR, Jan de Waerdt.

Toegang tot de activiteiten op 12 mei kost 20,- (inclusief broodjeslunch, koffie/thee).

 

 

« Naar overzicht