Jeugdimkerij in beeld - bijeenkomst IMYB

Datum13-01-2018
Tijdstip10:00
PlaatsNBV, Wageningen

Jeugdimkers en jeugdimkerij wordt een steeds belangrijker onderwerp op de agenda van de NBV. Immers “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De NBV telt ongeveer 150 jeugdleden verspreid over hele land. Buiten het lidmaatschap van de NBV zijn er tal van initiatieven die jongeren betrekken bij de bijenhouderij. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van informatievoorziening op bijenstanden bij kinderboerderijen en voorlichting op scholen.

Bundeling van ideeën

Om al die initiatieven, de jeugdimkerij en jeugdopleidingen meer herkenbaar te maken organiseert de NBV op 13 januari een bijeenkomst voor docenten bijenteelt, voor de jeugd, ouders, jeugdleiders, onderwijzers, bestuurders, IMYB medewerkers, Swarming coördinators en belangstellenden in het NBV onderkomen aan de Grintweg 273 in Wageningen.

Geïnterressseerd? Sluit vrijblijvend aan bij deze eerste verkenning. Het doel is vragen uit het veld te inventariseren, kennis te maken met andere betrokkenen en het formeren van een werkgroep die met de vragen uit het veld aan de slag gaat.

Programma

  • Opening door Vincent Sterring; bestuurslid NBV en Leon Gutz van de IMYB, kennismaken, presentatie IMYB,

  • gespreksronde 1: met inventariseren van ideeën en speerpunten voor de jeugdimkerij,

    Pauze

  • gespreksronde 2: uitwerken ideeën en plannen. Formeren werkgroep en afsluiting.  

 

Aanvang 10:00uur. In koffie en thee wordt voorzien.

« Naar overzicht