Bijenvriendelijk in Leeuwarden

Datum20-11-2013
Tijdstip13:00 - 17:00
PlaatsLeeuwarden

Op woensdag 20 november a.s. organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden een symposium over bijen in de stad. In dit symposium worden de resultaten van het onderzoeksproject ‘Bijen in de gemeente Leeuwarden’ gepresenteerd. Dit project is uitgevoerd door 6 afstudeerstudenten van de opleiding Diermanagement van VHL in opdracht van de gemeente Leeuwarden. In het onderzoek zijn ruim 3000 bijen (honingbijen, hommels en wilde bijen) van ruim 50 soorten geïnventariseerd, waaronder enkele die niet eerder in Friesland zijn geregistreerd. Naast inventarisatie van de bijenbiodiversiteit is de stedelijke omgeving doorgelicht op bijenvriendelijkheid. Hierbij is gekeken naar een breed scala aan stedelijke omgevingen, variërend tussen gemeentelijke heemtuinen, parken en plantsoenen tot volkstuinen, braakliggende terreinen en de stedelijke achtertuin. Het eerste exemplaar van het eindrapport van het project zal aangeboden worden aan de gemeente. Naast presentatie van het project zijn er sprekers die de gemeentelijke praktijk van bijenvriendelijkheid belichten en spreekt de Wilde Bijen expert Koster over problematiek rond het bijenvriendelijker maken van stedelijk gebied. Het project en het symposium zijn initiatief van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit. Wilt u bij het symposium aanwezig te zijn, meld u dan vóór 13 november a.s aan via een email bericht naar info@hetKBB.nl

Locatie:  Zaal F1.12, Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden.

Contact:  info@hetKBB.nl

Telefoon: 058-2846152 (contactpersoon Christa van der Weyde, KBB)

« Naar overzicht