Symposium 'Toekomst van akkerranden'

Datum20-06-2013
Tijdstip00:00
PlaatsLelystad

 

Ruim baan voor akkerranden?

20 juni 2013 - Lelystad - Provinciehuis 

Akkerranden Flevoland organiseert op 20 juni 2013 een landelijk symposium over de toekomst van akkerranden, als feestelijke afsluiter van een succesvol project en als springplank naar de toekomst.

Reserveer de datum vast in uw agenda!

Over het programma

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt kansen voor akkerranden. Gaat het GLB ook werkelijk een enorme impuls geven? Hoe kunnen we de schat aan kennis en ervaring die we de afgelopen zeven jaar hebben opgedaan de komende zeven jaar benutten? We gaan het hebben over de doelen voor akkerranden en welke kansen er vanaf 2014 liggen. Of zijn er dan geen middelen meer en valt het hele concept in de sloot?

In een afwisselende mix van presentaties, video's, paneldiscussie en interviews komen deze en andere vragen aan de orde.

Voor wie?

Agrarische natuurverenigingen en hun koepels, collectieven, collega's van andere akkerrandprojecten, bestuurders en ambtenaren uit zowel Flevoland als uit andere provincies en van andere waterschappen, ambtenaren van de ministeries van EZ en I&M, onderzoekers en natuurlijk alle deelnemers en andere betrokkenen bij Akkerranden Flevoland.

Over Akkerranden Flevoland

Tussen 2009 en 2013 hebben ruim 100 Flevolandse akkerbouwers ruim 200 kilometer aan bloeiende akkerranden aangelegd, brede stroken langs de randen van het gewas waarin nuttige insecten zich thuisvoelen die helpen om plagen in het gewas te bestrijden.

Het voornaamste doel van deze randen is om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw te verminderen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Daarnaast zijn akkerranden waardevol voor de natuur en prachtig in het landschap!

Het project Akkerranden Flevoland loopt van 2009 tot 2013. Het is een initiatief van de provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Landschapsbeheer Flevoland en LTO-Noord.

Meer informatie over Akkerranden Flevoland vindt u op www.akkerrandenflevoland.nl

Akkerranden Flevoland is een project van Waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland en LTO-Noord.
Het wordt uitgevoerd door een projectteam van BroosWater, CLM Onderzoek en Advies, Agrifirm, CAH Dronten en Communicatiebureau de Lynx.

« Naar overzicht