NL Doet in Rheden

Datum16-03-2013
Tijdstip00:00
PlaatsRheden

‘De Beemd in bloei’ NLdoet actie 16 maart aanstaande

Op zaterdag 16 maart wordt begonnen met een inzaaiactie die het bedrijventerrein ‘De Beemd in bloei’ zal zetten. Dit initiatief komt tot stand door de samenwerking van de Imkerverenging Arnhem Velp e.o., de Gemeente Rheden, SHO en de gevestigde bedrijven op dit bedrijventerrein. Hierbij tonen bedrijven op ‘De Beemd’ hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Maar liefst 12.000m2 braakliggende terreinen zullen worden ingezaaid met een bloemenmengsel ter bevordering van de bijengezondheid. Deze bloeiende bloemen leveren ook voedsel aan andere nuttige insecten zoals wilde bijen, vlinders en hommels.

Achtergrond van deze actie is de grote bezorgdheid die de laatste jaren bestaat over de gezondheid van bijen. Door parasieten, gewasbeschermende middelen en een tekort aan soorten en hoeveelheid stuifmeel is het aantal bijenvolken de laatste jaren sterk afgenomen.

De fruitkwekers die bijenvolken inhuren voor de bestuiving tijdens de bloei zien steeds vaker een tekort aan bijenvolken t.o.v. de gevraagde aantallen. Gebrek aan bijenvolken vormt daardoor ook een belangrijk en toenemend economisch probleem.

In Nederland is ca. 80% van de plantensoorten afhankelijk van bestuiving door insecten, waardoor maar liefst een derde van ons gezonde voedsel ontstaat, maar ook de zaden voor vogels en knaagdieren. Kortom de biodiversiteit is gebaat bij meer bloeiende terreinen.

Naast de bestuivende taak die insecten hebben leven deze insecten ook van stuifmeel en nectar.

De toename van ‘dit voedsel’ door goede drachtbronnen vormt ook de basis voor een toename van het aantal bijenvolken. Daarnaast is de verwachting dat menig recreant zijn hart op zal halen op deze bloeiende plukweides.

 Om ‘De Beemd in bloei’ te zetten wordt op 16 maart, tijdens de landelijke NLdoet-dagen, gestart met het inzaaien van braakliggende gronden. Deze zijn door de gemeente Rheden ter beschikking gesteld. Vrijwilligers die hierbij een handje mee willen helpen, kunnen zich aanmelden via de website van NLdoet of rechtstreeks: lgc.vandenbosch@hetnet.nl 

« Naar overzicht