Bestuivingsdag 2013

Datum26-01-2013
Tijdstip00:00
PlaatsWageningen

Op zaterdag 26 januari 2013 organiseert de NBV-commissie Bestuiving voor de 5de keer met een breed programma de jaarlijkse studiedag voor bestuivingimkers. Plaats: Radixgebouw, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen.

Tijdens de workshop begin 2012 is de wintersterfte 2011-’12 gepeild. Die varieerde van 0 – 100 %, niet nader in absolute aantallen uitgewerkt. Als belangrijkste oorzaak van de wintersterfte werd vrijwel unaniem een onvoldoende bestrijding van de Varroa gemeld. Bij sommigen was de sterfte kleiner dan de afgelopen jaren door een intensievere bestrijding van Varroa.

Als tweede in de rij van oorzaken  werd gebrek aan stuifmeel aangewezen. Verder zijn genoemd Nosema, te weinig voer en Europees vuilbroed. Opvallend is dat slechts een enkele imker neonicotines (groep gewasbeschermingsmiddelen) als oorzaak aanwees.

In de discussie over de invloed van de bedrijfsmethode op de vitaliteit van bijenvolken

hechtte men vooral aan  goede hygiëne.  Veel raat vernieuwen en raten en kasten ontsmetten. Bijenvolken veel laten bouwen en veel nieuwe volken opzetten. Slechte volken opruimen. Daarnaast goede en tijdige bestrijding van varroa, na discussie over de effectiviteit van de diverse middelen en methoden.

Andere genoemde factoren: goede stuifmeelvoorziening, voldoende dracht bij de stand, de leeftijd van de koningin, biologisch-dynamisch imkeren en aparte standen voor jonge opkweekvolken.

 

Ziektepreventie werd vrijwel unaniem gezocht in tijdige en effectieve varroabestrijding; wie veel volken heeft moet dat goed plannen. Het driegangenmenu van Bijen@WUR vinden velen een goede leidraad. Het snijden van darrenraat is enkelen te tijdrovend . Er was vraag naar meer informatie over de effectiviteit van vormen van bestrijding  in Duitsland.

 

Programma

09.00 uur Zaal open, ontvangst met koffie

09.45 uur Opening door dagvoorzitter Joep Verhaegh

 

10.00 uur

Mondiaal tekort aan bestuivingvolken? - Kees van Heemert (o.a. voormalig directeur van de Ambrosiushoeve; redacteur Bijenhouden)

Bestuivingsimkers brengen hun bijenvolken tegen een vergoeding naar de gewassen, een economische activiteit. Bij een grote bestuivingbehoefte zoals bij de amandelteelt in Californië, bepalen vraag en aanbod de prijsvorming van de bestuivingsvergoeding. Hoe gaat dat in z’n werk? Hoe afhankelijk zijn gewassen van honingbijen? Zijn er in de toekomst wel genoeg bijenvolken? Het fabeltje van de verdwenen bijen in China. Wanneer is honingproductie voor een beroepsimker interessanter dan bestuiving? Vragen en antwoorden.

 

11.00 uur

Imkeren bij een asperge-zaadteeltbedrijf - Robert Cox ((bedrijfsimker bij Limseeds BV, onderdeel van Limgroup Agricultural Research met hoofdvestiging in Horst, centraal in het tweede tuinbouwgebied van Nederland)

Planning, organisatie en risicospreiding gedurende het bestuivingsjaar toegespitst op het vermeerderen van bijenvolken en optimale vitaliteit van de bestuivingsvolken voor de aspergezaadteelt.

 

12.00 uur Lunch

 

12.30 uur

Workshop i.d.v.v. gespreksgroepen met verslaglegging: 2012: een uniek imkerjaar met ups en downs. Wintersterfte, moeizame voorjaarsontwikkeling door lage temperaturen met relatief weinig honing/stuifmeel, moeizame bevruchting jonge moeren.

13.30 uur De gespreksgroepen doen verslag

 

14.30 uur Koffie-/theepauze

 

14.45 uur

De sleutel tot succes voor een minimaal verlies aan bijenvolken; resultaten van het ’BIV’-onderzoek - Otto Boecking (senior-onderzoeker bij het ‘Institut für Bienenkunde’ te Celle (D))

BIV staat voor Betriebsweisen im Vergleich. Samen met Pia Aumeier en Gerard Liebig vergelijkt Boecking de twee meest gangbare bedrijfsmethoden in Duitsland: de Celler rotatiemethode en de Hohenheimer bedrijfsmethode. De methoden verschillen inzake het maken van jonge volken en de verzorging in de nazomer. Het onderzoek kijkt ook naar de varroabestrijding. In 2012 testten 150 imkers met meer dan 2600 volken hoe de beide bedrijfsmethoden doorwerken in volksontwikkeling, zwermen, honingopbrengst en varroabesmetting.

 

De BIV-imkers hebben gemiddeld veel kleinere verliezen dan het Duitse gemiddelde.

 

16.00 uur Afsluiting ontmoetingsdag.

 

Kosten deelname € 17,50 p.p. Lunchpakket graag zelf meebrengen, voor koffie, melk en thee wordt gezorgd. Betaling aan de zaal voor aanvang van de studiedag.

Deze dag is niet alleen voor bestuivingimkers, maar voor alle andere imkers die hun bijenhorizon willen verbreden.

Aanmelding uiterlijk maandag 21 januari 2013 bij het secretariaat van de NBV, mevr. Gerda Boogaards, t 0137 422422 of e secretariaat@bijenhouders.nl.

« Naar overzicht